Nosači znakova

Nosači znakova koriste se za umetanje pojedinačnih oznaka kako bi se omogućilo kvalitetno i brzo označavanje utiskivanje. Radi svoje robusne konstrukcije i kvalitetne izrade omogućuju nam izvanredne karakteristike s dugim životnim vijekom. Nosače znakova, ovisno o njihovoj primjeni, dijelimo na nekoliko tipova:

  • Linijski nosači
  • Nosači za označavanje vrućim utiskivanjem
  • Cilindrični nosač za konusne oznake
  • Kružni nosači

Linijski nosači

Koriste se za označavanje na ravnim i cilindričnim površinama, ovisno na kojem stroju i uz koje prihvate se primjenjuju. Standardno se isporučuju kao jednoredni, dvoredni ili troredni za sve standardne visine oznaka. Na nosače je moguće postaviti ručku koja omogućava jednostavno ručno označavanje na ravnim površinama uz pomoć čekića. 

Nosači za označavanje vrućim utiskivanjem

Nosači za označavanje vrućim utiskivanjem izrađeni su od čelika i mesinga što osigurava odličnu provodljivost temperature na oznake u procesu označavanja. Standardna dužina nosača oznaka je 60 mm ili 80 mm. Ovakvi nosači se mogu koristiti samo sa strojevima za vruće utiskivanje. Maksimalna točnost u proizvodnji nosača garancija je kvalitetnog otiska.

Cilindrični nosač za konusne oznake

Cilindrični nosač za konusne oznake RPC101 izrađen je za uporabu s posebnim oznakama s konusnim tijelom. Dostupan je u izvedbi kao jednoredni ili dvoredni. Koristi se za kontinuirano uzdužno označavanje šipkastih materijala. Kvalitetna izrada i mogućnost velikog pritiska omogućava označavanje tvrdih materijala. 

Kružni nosači

Kružne nosače je moguće koristiti za označavanje ravnih površina. Ovaj tip nosača se izrađuje po narudžbi jer je za svaki potrebno definirati promjer, visinu i količinu oznaka, prazna polja i slično.