AC250 kontrolna jedinica

  1. Kontrolna jedinica AC250 je idealan izbor kod jednostavnijih aplikacija gdje nije potrebno uvažati podatke iz baza podataka, te gdje nema potrebe za korištenjem rotacione osi. Moguće ju je koristiti sa svim tipovima ADP glava za iglično označavanje. Projekti za označavanje pripremaju se na računalnom programu koji se instalira na korisnikovo računalo s instaliranim operativnim sustavom Windows. Računalni program je jednostavan za uporabu, a bazira se na programu koji koristi naprednija kontrolna jedinica AC500. Omogućen je rad izravno putem računala ili rad bez računala. Kontrolna jedinica AC250 ima mogućnost pohrane do 8 različitih projekata od jednom koji se mogu izvoditi bez priključka na računalo. Korisnik tipkama odabire jedan od 8 programa koji nakon toga označava.
  • jednostavno korištenje
  • jednostavno programiranje
  • male dimenzije i masa
  • mogućnost korištenja sa svim ADP glavama

Tabela funkcija AC500 i AC250 kontrolera 

Funkcija AC500 AC250
Zaslon osjetljiv na dodir DA NE
Povezivanje s PC-om DA DA
Ispis serijskih brojeva DA DA
Kodovi dana, mjeseca, godine, smjene DA DA
Najveci broj snimljenih projekata NIJE OGRANIČEN 1-8
Uvoz podataka iz .csv datoteka DA NE
Serijski port, Ethernet DA NE
Datamatrix kod DA DA
Rotaciona os (opcija) DA NE